กิจกรรมอบรมการเก็บข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่โครงการ

140

โครงการสานพลังชุมชน คืนคนสู่ถิ่น มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ร่วมกับธนาคารโลก (World Bank) จัดกิจกรรมอบรมการจัดเก็บข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ (Facilitator, Counselor และ Case worker) โดยมีคุณ Anton Baaré เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอาวุโส จากธนาคารโลก และดร.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามและการประเมินผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ทักษะความรู้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว จังหวัดปัตตานี