ประกาศรับสมัครงาน

323

ประกาศรับสมัคร

เจ้าหน้าที่โครงการสานพลังชุมชน คืนคนสู่ถิ่น

มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีภารกิจดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์  มีความประสงค์รับสมัคร เจ้าหน้าที่โครงการสานพลังชุมชน คืนคนสู่ถิ่น ตำแหน่ง Case Worker จำนวน 10 อัตรา ทำงานเต็มเวลา เป็นเวลา 1 ปี  เงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท  เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • จบการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  • มีทักษะพื้นฐาน หรือเคยมีประสบการณ์ในการทำงานดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ
  • มีทักษะการพูดคุย และการเก็บข้อมูลบุคคลและชุมชน
  • มีปฏิสัมพันธ์ดีและกระตือรือร้นในการเรียนรู้
  • มีความคล่องตัวและพร้อมทำงานในพื้นที่ตำบลเป้าหมายของโครงการ
  • มีทักษะการพูดภาษามาลายูได้

สิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน

  • ได้รับการฝึกอบรมทักษะพืนฐานที่จำเป็นสำหรับการทำงาน
  • ได้รับการประกันอุบัติเหตุ และประกันสังคม

รับสมัคร

ตั้งแต่ 29 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2562

เริ่มปฏิบัติงาน

1 ธันวาคม 2562

ส่งเอกสาร และรายละเอียดแนะนำตนเองมาได้ที่

สำนักงานมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร

เลขที่  300/122 หมู่ที่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

โทรศัพท์ 073-313-321

Email : PSEPST2019@gmail.com  หรือ  hafsohwaloh2017@gmail.com

หรือติดต่อคุณฮัฟเสาะ  วาเลาะ 08-1095-4357