ที่อยู่สำนักงานโครงการ

โครงการสานพลังชุมชน คืนคนสู่ถิ่น ที่อยู่ 300/75 หมู่บ้านออมทอง ม.4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

โทรศัพท์และโทรสาร

073-334-411

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
ข้อเสนอแนะ

081-275-7488

อีเมล

psepst2019@gmail.com

Use this form!